4/23/2011

Miyokard İnfarktüsü Kimlerde görülür?Neden olur,Risk Grubu

Damar sertliğinin ve koroner kalp hastalığının oluşumu için günümüzde kabul edilen önemli risk faktörleri şunlardır:


1. Yaş (erkeklerde 45, kadınlarda 55 yaşın üzeri veya erken menopoz)


2. Aile öyküsü (birinci derece akrabalardan erkekte 55, kadında 65 yaşından önce


koroner arter hastalığı bulunması)


3. Sigara içiyor olmak


4. Hipertansiyon (kan basıncı >140/90 mmHg veya antihipertansif tedavi görüyor


olmak)


5. Hiperkolesterolemi (total kolesterolün 200 mg/dl, LDL-kolesterolün 130 mg/dl’den yüksek olması)


6. Düşük HDL kolesterol değeri (40 mg/dl’den düşük olması)


7. Diabetes mellitus (Şeker hastalığı): Diyabet bir risk faktörü olmanın yanısıra, koroner


kalp hastalığı varlığına eşdeğer bir risk taşıdığından risk değerlendirmesinde


ayrı bir yeri vardır.


8. HDL kolesterolün 60 mg/dl üzerinde olması hastalık riskini azaltmakta ve risk


hesaplamalarında bir risk faktörünün düşülmesini sağlamaktadır.

0 yorum:

Yorum Gönder

 
haberler

2013 Kadın Saç modelleri Erkek saç modelleri